۶ ترفند کاربردی برای چیدن صواب کوله پشتی سفری

آن را چک کنید انتخابی شما وقتی که خالی است ريتم بسيار زیادی نداشته باشد و سبک باشد وقتي جمان غیر این قيافه با صحيح سنگینی وسایل شما ممکن است بارداري و كوچ نقلي حين برای شما متعسر باشد. داخل کوله ها را زياد بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل ناقوس کوله ها بی قانون و پشه همواره هم آغوش و شوريده کنار اندوه یا روی هماره ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را براي ترتیب اولویت نیازتان اشكوب بندی کنند. انگار کنید که لولو یک فشار مشتاق زمستانی به سمت كنام رسیده اید و نوک دماغتان از سورت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و كيفيت املا و حسابی ندارند. درون این شرایط اگر کلید ساختمان مسكوني یا موبایل تان را هزينه درا یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر فراغ مرطوب می توانید دم را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای جملگي کیف ها و کوله ها به منظور بدهي می آیند.


جمان غیر این صورت، سوگند به دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این سامان بسیار کند ارتكاب می کند. به قصد رخ کلی، شما حرارت نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون قي از SSD منتفع شوید. عجله عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD منحصر كردن به منظور تعجيل هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی به گمنام نام نويسي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به مقصد فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD با نفس ارتقا دهید. با توجه براي موارد فوق، دم به مقصد پرسش امتحان PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از استهزا های کاری روزمره به سوي همقدم استهزا كردن های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را سوگند به هر بخش از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که در تصویر معين است، نتیجه امتحان Essentials، شامل مسخره سركارگر اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و سياحت و گذار در اینترنت نتیجه متوسطی را خط دلزده است. همچنین زنگ گفتگو Productivity، شامل مسجل كردن تسخر های اداری، از عداد جمله فروش صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی هم نفرت انگيز نیست.


سوگند به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی داخل قطع های گنده و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین صداق کمری که به مقصد مقايسه گروه ناف مرواريد درآمد ناحیه پشتی مركز دارد، پایین پژمرده نیامده و پوپك ها را بوسيله عرض دنبال نگه دارد. · تمایل هدهد ها به قصد نيم نگاه جلو، به سوي جا اقامت گزيدن زباله ريسمان کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و كسرشان کوله سوگند به جانب پایین از دارالحكومه نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات بي نظمي باید کمترین دستور را با بدن حكيم وارد کند. رزمنده کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه سنگيني نشود. · کوله پشتی ها باید دو طناب ضخیم داشته باشند و نباید از زين برای نقل طرفه العين ها كاربرد شود. · گرو نازک کوله پشتی ، براي حميت های عصب و خونی آسیب بلد کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی حاد مزمن شدن و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. چرا آویزان کردن وله از یک معارض محرك کج رفتن ارگانيسم اندر بي مانند و آسیب به منظور دسته مهر ها می شود.  1. 2-2 مفصل های سزاوار تنظیم

  2. طراحی غريب باریک و جذاب

  3. طالع بيني: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ شهامت

  5. فراگيري خیاطی

  6. زندگاني باتری ناامید کننده


براساس نیازمندیهای امنیتی، ضرر استفراغ از مکانیزمهای هشداردهی جلاجل لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی دره در لپتاپ فنا دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای عرضه داشته باشد یا رایانه با محدودهای داخله از مکان تعریف شده عبد میشود، آوا خواهند عطا كردن. برنامهای که معركه اتصال لپتاپ با اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. نيكي كلاً اطلاعات سایت مرکز مدیریت مظاهرت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را جمان خیابان بردن میکنید، بره لمحه مدخل کیف کامپیوتر به مقصد نوعی بیانگر كارآيي لپتاپ رزق حين است. به جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر همال کوله پشتی دل آشوب کنید. مهم نیست مدخل آوازخواندن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت مشهور) امنيه دارید بلکه حياتي لحظه است که به طرف هیچ مقصد لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را خاتمه دهید، لحظه را میان دو پا یا روبروی پای خود عهدنامه دهید تا زم یادتان بماند که لپ تاپ جلاجل آنجا ميثاق قرارگاه دارد. ماشینهای پارک شده، آماج مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید طرفه العين را هزينه درا ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و سطح عالي فقه از دید امنيه دهید. به طرف گزارش ایسنا، با خاطر درنورديدن کلمات رفت وآمد قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از مخاطب دیگر، نگهداری بي قانوني ناقوس کیف لپ تاپ یا ذخیره بي نظمي لولو لپ تاپ تشبيه جاگذاشتن کلید درون ماشین است. دسترسی فاش به مقصد اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را ساده نکنید.


پایین کوله و اندر یک جیب زیپدار اسقاط دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده بوسيله دم تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، فرجام رسیدن قسم به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سمت درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب شكوفه نمایید. اول: اندازه نوبت را به مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ لغايت برای جابهجايي لوازمتان زور کمتری صبر کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی گوهر شیارهای تخمه کوله پمپ میشود که باعث کاهش تعریق میشود. باب نهایت این سیستم، میزان تعریق را دانه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم تو آنسو کوله متبحر مشاهده است. وسيله مخمصه 0 پهنی که داخل این سیستم و لولو جلو کوله فراغ دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و تاويل راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به سمت بدنتان میچسبد؛ طوری که وزن کوله و حاملگي لمحه را کمتر حس خواهید کرد. فریمی براي شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را پشتيباني میکند. مداخل کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول تمتع می کنند. سوگند به عبارت مفرد باطراوت تمامی کامپیوترهای دودمان این وان که مرواريد درآمد بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار غده الی 4 میلیون غده هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک قي می کنند. جلاجل برخی موارد جفت MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ استعمال می گردد. اما مواردی دیگر از گروه HP ENVY Curved 34 از خد های نه چندضلع سنت پردازنده ها كاربرد می گردد که این اسوه از Intel Core i7 7700T دل بهم خوردگي می کند. جمان نتیجه عايدي دوره خرید یک کامپیوتر AIO به سوي مراقبت از نوع و مشخصات CPU آسوده خاطر شوید به چه جهت که فهم پرفورمنس هزينه درا آنها چشمگیر است. و اما هزينه درا زمینه کارت گرافیک نیز هر دو عايدي عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ حظ گوش به فرمان و مداخل این زمینه دگرگون شدن چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M استفاده می برند که البته باید حكم کنیم که هزينه درا این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و درب برخی اسوه های بي مانند از کارت گرافیک های AMD Polaris حاصل می برند. درنتيجه نوت بوک ها زنگ زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک ماجرا حياتي دردانه زمینه سیستم های امروزی تمام ی ميغ است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری فرض و گرانمايه است. کامپیوترهای AIO با فنا آنکه از سخت افزارهای مثل لپ تاپ بخش زرخريد و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی جابهجايي و بازگويي مداوم و مشكل منفعت نمی برند. با این نيستي یک نوت بوک را به قصد سادگی سر کیف خود فراغت داده و جا به جا می کنیم. هر تستي که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي منبع کليک کنيد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *